Fråga:
Finns det någon skillnad i betydelse mellan Boost- och MIT-programvarulicenser?
OMGtechy
2015-05-27 15:10:02 UTC
view on stackexchange narkive permalink

MIT)

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) <year> < copyright copyright>

Tillåtelse är härmed beviljas, gratis, någon som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran") för att handla i programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, slå samman, publicera , distribuera, underlicensiera och / eller sälja kopior av programvaran och tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN LEVERERAS "som den är", UTAN GARANTI FÖR NÅGOT SLUT, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, FITT ETT SÄRSKILT SYFTE OCH INTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER INNEHAVAREN AV UPPHOVSRÄTTEN SKAL INGEN HÄNDELSER ANSVARA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANDRA ANSVAR, VID SOM ÅTGÄRDER AV AVTAL, TORT eller ELLER ANVÄNDNING, FÖLJANDE FRÅN, UTAN ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA FÖRHANDLINGAR I DET PROGRAMVARA.

Boost

Boost Software License - Version 1.0 - 17 augusti 2003

Tillstånd beviljas härmed gratis till någon person eller organisation som erhåller en kopia av programvaran och medföljande dokumentation som omfattas av denna licens ("programvaran") för att använda, reproducera, visa, distribuera, köra och överföra programvaran och att utarbeta derivat av programvaran och tillåta tredje parter till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, allt med förbehåll för följande:

Upphovsrättsmeddelanden i programvaran och hela detta uttalande, inklusive ovanstående licensbeviljande, denna begränsning och följande ansvarsfriskrivning, måste ingå i alla kopior av denna Programvara i sin helhet eller delvis, och alla derivat av programvaran, såvida inte sådana kopior eller derivat endast är i form av maskinkörbar objektkod som genereras av en källspråksprocessor.

PROGRAMVARAN LEVERERAS "SOM DE ÄR ", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, FUNKTION FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH INTE ÖVERTRÄDELSE. INGEN HÄNDELSER SKA INNEHAVAREN AV INNEHAVSRÄTTEN ELLER NÅGON FÖRDELAR PROGRAMVARAN ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR ELLER ANDRA ANSVAR, VAD SOM I KONTRAKT, TORT eller ELLER ANVÄNDNING, FÖLJANDE FRÅN, UTAN ELLER I FÖRBINDELSE MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA FÖRHANDLINGAR I PROGRAMMET.


Medan MIT-licensen citerar att alla kopior av programvaran måste ha licensen bredvid dem, uttrycker det inte vad som räknas som en kopia (dvs. talar vi om den körbara binären, eller källkoden?). Det hänvisar också till "betydande delar", vilket verkar väldigt subjektivt. Boost-mjukvarulicensen är å andra sidan mycket mer specifik.


Min fråga är, med hänsyn till ovanstående, finns det några meningsfulla skillnader mellan de två licenserna? Vilka konsekvenser kan dessa skillnader ha?

Det finns också andra, subtila förändringar som kan eller inte kan orsaka någon skillnad; till exempel listorna över beviljade rättigheter är olika, och Boost hänvisar till "personer eller organisationer / tredje parter" medan MIT endast hänvisar till "personer".
FWIW, Boost tillhandahåller en grund för deras licens: http://www.boost.org/users/license.html#Rationale
Två svar:
#1
+11
Mark
2015-06-23 13:48:43 UTC
view on stackexchange narkive permalink

De stora skillnaderna:

  • MIT har en allmän "affär i programvaran utan begränsning", där Boost räknar upp de saker som en användare får göra. För de slags saker som den genomsnittliga användaren sannolikt vill använda programvaran för kanske det inte finns någon praktisk skillnad, men MIT-licensen är betydligt bredare.
  • En kopia av Boost-licensen behöver inte att inkluderas i en körbar binär, medan en kopia av MIT-licensen gör det.
  • Ansvarsfriskrivningen från Boost täcker "alla som distribuerar programvaran" utöver författare och upphovsrättsinnehavare; MIT-licensen gör det inte.

Andra möjliga skillnader i skillnader:

  • En icke-företagsorganisation kanske inte kan hantera MIT-licensierad programvara som en organisation, även om jag är osäker på detta. Du kan antagligen hålla en armé av advokater som argumenterar om denna punkt i flera år.
  • MIT-licensen kräver kanske inte att ansvarsfriskrivningen inkluderas i licensuttalandet. Det är oklart om ansvarsfriskrivningen är en del av "detta tillståndsmeddelande" eller inte.
tack! vad menar du med delen "icke-företags-person"?
[Corporate personhood] (https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood): i USA betraktas ett företag som en "person" för många ändamål. Andra organisationsstrukturer är det inte.
Så i England och Wales är ett partnerskap inte en juridisk person (endast de enskilda partnerna). På samma sätt är en icke-bildad klubb inte en juridisk person (vanligtvis är ledningskommittén personligt ansvarig).
När det gäller organisationer som inte är företagspersoner: är det bra att ändra MIT-licensen så att den blir tydligare, som det görs av Boost-en, förutsatt en begränsad kostnad? Sidor som https://choosealicense.com/licenses/mit/ rekommenderar MIT-licensen som ett rimligt alternativ.
#2
  0
cnst
2018-12-16 13:40:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Det skulle hjälpa att ha sammanhanget till frågan om varför skulle det betyda för dig om MIT- och Boost-licenserna är eller inte är likvärdiga.

För att illustrera, anser att OpenBSD är känt att vara ganska strikt med upphovsrättslagen. OpenBSD-projektet har detta att säga om skillnaderna mellan 2-klausul BSD-licensen och ISC-licensen (som numera vanligtvis kallas OpenBSD-licensen):

http: //www.openbsd .org / policy.html

ISC-upphovsrätten är funktionellt motsvarande en tvåtids BSD-upphovsrätt med borttagna språk som görs onödigt av Bernkonventionen. Detta är den föredragna licensen för ny kod införlivad i OpenBSD. Ett exempel på licens finns i filen /usr/share/misc/license.template.

I grund och botten kommer svaret på din fråga troligen allt på Bernkonventionen också.

När det gäller det andra svaret, om du måste inkludera texten i MIT-licensen tillsammans med någon resulterande distribution, är jag lite skeptisk, till exempel, för att ofta med dessa kortare licenser inkluderas ofta hela texten i licensen i varje enskild fil som omfattas av licensen (detta är vanligtvis fallet inom BSD-communityn, och OpenBSD och NetBSD-källträd, till exempel, don har inte ens en separat COPYRIGHT -fil i sin rot alls - NetBSD flyttade den till share / legal / , men OpenBSD har inte ha en alls, förutom licens.template , som bara är avsedd för den nya koden). Från en praktisk synpunkt i den BSD-kompatibla världen tror jag att den ursprungliga licensen faktiskt blir källkoden vid denna tidpunkt, och du behöver inte tillhandahålla källkoden med körbara filer, så kanske Boost-licensen är bara ett förtydligande som är avsett att underlätta sinnesstilen med tanke på det breda sammanhang där biblioteket används.Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 3.0-licensen som det distribueras under.
Loading...